กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 22 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 22: สภาพแวดล้อมที่แท้จริงของเรา
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1M-6XYi60bvPZmxK8kio1LdEDZLdRx4ci&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=yFOxgMAUC1k"]


Day 22: Living Daily in Reality: Our Real Environment =====================================================

Living daily in reality means living in things as they really are. Yesterday we talked about the futility of life when it’s lived in a closed universe, i.e. when you think that reality is this little earth spinning through limitless space with no comprehensible origin or purpose. It seems impossible to get from the things, people, and circumstances around us the security, significance, and happiness that we seem to need. What is our real environment?

The reality is that you personally have a loving Father who made you in his only son so that he could live the life in you that he planned. His only son explained this all to us when he lived on this earth in the first century – you remember we talked about the historicity of this in Days 1-6 of our early conversations. He said “therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air; they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you by being anxious can add one cubit to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow; they neither toil nor spin; yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O men of little faith? Therefore do not be anxious, saying, “What shall we eat?” or “What shall we drink?” or “What shall we wear?” For the Gentiles seek all these things; and your heavenly Father knows that you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. Therefore do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Let the day’s own trouble be sufficient for the day.”

But most of us have rejected this reality and ignored any attempt of the creator’s Son to live in us. We are full of ourselves and our needs and desires, and have become little willful egotists who regard God as a myth. Because our creator knows there is no one except him and because he loves us and has given us free will, he has allowed us to spoil the world if we wish and to despise and hurt him and ourselves in his son. But in his great mercy he has limited that by creating time while in eternity he has forgiven and put his son within us. The result is that each of us may choose unreality or reality, life on our own or Christ’s life in us, this transient life or eternal life, life as it seems to be or life as it really is.