กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 23 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 23: การคืนดี
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1YEzTZGFj_noI4P59dUGyOXy7z0SFrsQB&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=pEhYXgLNUU0"]


Day 23: Living Daily in Reality: The Reconciliation ===================================================

Living daily in reality is letting the son of our creator live through us the life his father has planned for you and for me. But we despise that whole reality and shift for ourselves – we never think of God living in us and wouldn’t put up with it if we got the chance. So we have all lived a life of unreality – regarding ourselves as somehow self-made and independent of any visible support. Thus we have become little egotistic automatons doing our own thing – using whomever or whatever we need to make ourselves successful. The result is a world that is strained and stressed – swaying between a half-hearted happiness and absolute despair. We bounce from war to war through the centuries – relieved only by the unusual good actions of some power that seems to work in odd people like Churchill or Roosevelt or Barnardo or Sister Teresa.

Why would a real creator ever make such a bunch of losers and such a chaotic world?

The fact is, as you can guess, that our creator knows what he has made – he knows that the only way his son can live a unique life in each one of us is if we are willing. His son obeys him because he loves him and he loves him because he is free. It will be the same with us, so our creator gave us freedom to reject him if we wished so that we would have a real choice between life in him or nothingness without him. He knew we would choose nothingness and he, in love, committed himself to bearing that and all its consequences inside his son. That’s how it’s expressed in the Bible in Ephesians 1:4 ‘even as he chose us in him before the foundation of the world’. Our creator determined that he would bear the full agony (a moment in eternity but in time thousands of years) of separation from his son’s humanity in its rejection of him. This maintenance of the unity of his own nature – by bearing fully in himself the effects of the free will he had himself created – made possible our own destruction and re-creation. So, here in time we have a choice between our old rebelled nature and our remade one in Christ.

Our creator cannot ‘play with his creation’ – he cannot pretend he is loving and then allow us to hate while he remains untouched. When he made us inside his own son he committed himself to destroying hatred or bearing it until it was transformed. Thus he bears the fear and pain of the last man killed today in battle – and at the same time he bears his own pain at the anger and cruelty of the one who did the killing. By holding together these irreconcilable attitudes he is able to remake your nature and give you the chance to live in it.

So today there is only one reality – the one created by our maker in his son from before the beginning of time. That is you, foreseen by him in your rejection of him and your choice of yourself, destroyed in eternity in his son and remade in his son. The other apparent choice we see around

us is a flash-back: it’s the morning-after-the-night-before: it’s life as it would be without God. The only present reality waits for you to choose it!