กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 57 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 57: ภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1y0jOFIjUChOC6GC2k-JYj_IDaKPOlw56&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=iUsABUP3hug"]


Day 57: Living Daily in Reality: The Great Mirage =================================================

What we see then in this present world is the “great mirageâ€(cid:157) – what the world and our life would be like if there was no God.  Our mental and emotional life is the result of living as if there is no Creator – as if we had made ourselves and are dependent on the world itself for all that we need.  So we see a world as it would be if no one had made it – as if it had resulted somehow from the chance clash of protons and neutrons.   And we ourselves have developed mental and emotional lives where our emotions are dependent on our outward circumstances, our minds upon their ability to manipulate things and people to preserve our own existence, and our wills are the passive executors of the effects of the outside world.

Thus we are looking at a temporary, slow-motion video of the real world and the real us that exists.  Our Maker has made this possible so that we would have a real choice to make between what he has made and what life would be like without him.  So we ourselves are what we would be if he had not done anything about it – indeed the great purpose of our lives is to see how he has actually made us – and to allow that to come into existence here on this planet.  Similarly the purpose of the world is to allow us to see clearly what life without Him would be like. “For we are God’s workmanship created in Christ Jesus…â€(cid:157); this has enabled us to make our own choices, pervert our natures, and adversely affect other lives, yet the Christ in whom we exist has borne all the effect of what has been done in him – and, out of love, sustained us and filtered it all through his own body – and passed to us only what we’re able to bear and stay alive!

So, whether you’re Hitler or yourself, you are part of the one great human who is also the only son of our Creator, and your twisted nature with its manipulating mind, self-gratifying emotions, and passive will has been borne by our Maker’s Son, moderated daily by Him here on earth, and can therefore be expressed by you if you are willing.  Our error is that we think in our pride we can fix it all ourselves, but that self-centered perversion of our self-consciousness is the heart of the problem itself – it is incapable of fixing itself – hence the failure of all our self-help techniques.

We are alive on this planet so that we can see clearly what life is like without our Maker and to experience what he has made of us in the supra-temporal world that quantum physics points to.  So your daily life is a unique experience that your Creator’s Son is effecting in order to let you acquiesce in his understanding and will so that he can live the life he has planned. This is what gives life and makes sense of everything you do and say and think.  This is the great purpose of your life – not your success or fame or prosperity – though all of those may be involved; but the great purpose of your life concerns you

and our Creator’s Son – you are a dear part of Him – he yearns for the person he has made you.  In the words he uses in Jeremiah – he calls you “my darling childâ€(cid:157).Â

Our dear Maker does not want robots – he does not want sycophants or prisoners or sick parasites.  He wants other children like his only-begotten son, whom we know as Jesus Christ.  That’s why he made us part of him – so that we would have the same kind of life as he himself has – so that we’d come to know the same kind of love that he and his son have for each other.  But this all necessitates us seeing what this life is like compared with its opposite; we have to know why we are the way we are and we have to understand what the alternative of nothingness is like.  All of this was borne by the Jesus of whom you are part – so that we experience only as much of it as we can bear – filtered through his kindly fingers.  This is why we’re here temporarily on this earth.

So, let’s look at the sense this reality makes of your life.