กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 60 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 60: ชีวิตที่ต้องแลก
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1Jv4tV7l88ZOgfGZ4PGPWg54tF8mFO0DF&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=iXn7Bns84Kg"]


Day 60: Living Daily in Reality: The Exchanged Life ===================================================

To sum up then our conversations about living daily in reality, what is reality?  Reality is that you are actually part of our Creator’s only son – the man known as Jesus of Nazareth who lived on the earth for more than thirty years in the first century of this present era.  One of his followers has written “you are the body of Christ and individually limbs of itâ€(cid:157) and he himself said to his father, our Creator, “I in them and thou in me, that they may become perfectly oneâ€(cid:157).

Sin is not just some moral failure like stealing or adultery – sin is “missing the markâ€(cid:157) – missing the whole point of life – living as if there’s no God – as if you are not part of his only son!  Living in this unreality is trying to get the sense of significance and security and happiness from people and things and circumstances instead of your dear Father who knows you personally as part of his only Son.  When you do this, your whole personality becomes warped and corrupt so that you can’t do what you want: you try to feel how important you are to your Maker, but all the celebrity the world can give you isn’t enough.  You try to feel safe and secure, but you can never get enough money or possessions – and circumstances never give you the happiness that only reality provides!

 So your life works outside in rather than inside out.  This inbred sin or dependence on the world has made it impossible for your maker’s son to live the unique life in you that he has planned, so you’re left with the unsatisfactory existence you have – you don’t believe there’s anyone inside you except your own thoughts, so you have no idea what your Maker’s son wants to do through you, so you use your mind to manipulate things and people and circumstances for your own security, significance and happiness. This results in hundreds of short-circuits that develop between your eyes (looking for peer approval) and your mind and between your feelings (looking for peace and exhilaration) and your circumstances.  When you try to fix these internal malfunctions through self-help and the power of positive thinking you find you can’t – your whole human-nature has become carnal nature that will not do what it was made to do. It was made to express the part of God’s Son that only you can express – so only God can put it right.

That’s what our creator expressed in Jesus Christ’s historical crucifixion in 29 A.D. and it’s what he did in eternity before the world was made – when he foresaw that we could have the free will to love him only if we had the opportunity to do the opposite.  He knew he would have to bear that, and he did – and has – every day of our lives – and will – until we stop killing him inside ourselves!  He has replaced your old self – that outside-in nature in his only Son – and replaced it with a new creation – an inside-out nature. Only

his Son’s spirit in you can realize this reorientation of your whole personality – only his spirit can reveal to you the next psychological or spiritual short-circuit that he has replaced in you within Himself.  Only our maker knows exactly how each of us is missing the life he has for us.

Only he can sort us out – and that’s the secret to your life here – to let our maker’s Son within you remake your very nature so that your life can be fulfilled in him. Your nature is broken – let Christ replace it with his so that your life becomes an expression of His. Let’s look at the sense this exchanged life can make of the problems and difficulties we face each day.

HOW CAN I KEEP FROM SINGING? Â My life flows on in endless song Above earth’s lamentation; I hear the real though distant hymn That hails a new creation

No storm can shake my calm repose While to this rock I’m clinging: If Christ is Lord of heaven and earth How can I keep from singing?

What though my joys and comforts die! I know my Savior liveth; What though the darkness round me lie! Songs in the night he giveth

I lift my eyes – the cloud grows thin, I see the blue above it; And day by day this pathway smoothes Since first I learned to love it.

The peace of Christ makes fresh my heart A fountain ever springing All things are mine since I am His How can I keep from singing?