กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 62 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 62: ชัยชนะของชีวิตเหนือความตาย
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1tCP7qd1sggfd4ss9yUzqCluiWgXRnDEn&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=HgY7f6Trldc"]


Day 62: Living Daily in Reality: Triumph of Life over Death ===========================================================

Our creator made us as part of his only Son so that he himself would bear the deathly consequences if we chose nothingness instead of his design to develop the universe through his Son in us. As we ignore this inner life and his love, our human nature becomes warped through trying to get security, significance and happiness from the things, people and circumstances of this little planet. Our maker foresaw all of this outside time in a parallel universe (such as the quantum physicists have posited) and re-fashioned all of us and our world in his son, so we may live out that triumph over the encroaching death of our present world.Â

So our life here has two purposes – a personal one and a social one. The personal one is to experience the change of our carnal outward-inward nature to the inward-outward human nature of our Maker’s son.  The social one is to express the development of our world that has been wrought in Christ even before the world’s creation. Both of these were mentioned by Christ’s apostle, Paul, when he wrote “the cross…by which the world was crucified to me and I to the worldâ€(cid:157)(Galatians 6:14) and “God was in Christ reconciling the world to himselfâ€(cid:157)(2 Corinthians 5:19). The plain implication is that the Creator foresaw the complex corruption of our nature we would cause by our dependence on the world rather than Him – as well as the complex corruption of the physical and social world – and he reconciled both of them outside time.

These gracious reconciliations outside time are sometimes manifested inside time when we discover a spare body-part in the leg that can replace a blocked vein to the heart or see the destructive power of greed exposed by financial crises.  Often human ingenuity and effort are both equally impotent when a solution suddenly appears that was there all along.  We are alive on this planet to work with the reconciliations or repairs that our Creator has already in place – or (as Paul wrote to the Ephesians in Ephesians 2:10) “we are God’s workmanship, created in Christ Jesus for good works which God has prepared beforehand, that we should walk in themâ€(cid:157).

This then is reality – you are part of our Maker’s son for him to reproduce in you facets of his character that only your unique personality can express – and also for him to add and organize little bits of this world that he can do only through you.  All of the character and the achievements are already in place – you have simply to do the actions.  Sometimes the result will seem to be improvement like Jesus healing the blind man while at other times it will seem to be failure like Jesus’ own death on the cross.  But always you can know that it was a power beyond your own that did the work! Â

So, as you move in this way, you’ll sense that your Maker loves

you and will provide what you need.  This enables you to take a different attitude to the world: instead of emptying and being defeated by it, you fill it and subdue it – as you were meant to do through the Creator’s Son in you.  The result is a life of joy and lightness of heart.