กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 7 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 7: สร้างภายในพระคริสต์
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1eJQpiqezBH9bS2S3Mx_TeGEeEdzoho66&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=60OAkWXalho"]


Day 7:Living Daily in Reality: Made Inside His Son ===================================================

We’re talking about living daily in reality and we’ve spent the past six videos sharing why we think the man known as Jesus of Nazareth is best able to tell us what reality is. This doesn’t mean that we have to be critical or disrespectful of other great prophets like Mohammed and Buddha: it simply means that history seems to show that this man is the one that died, had the ability to come back to life, and spoke about the Creator as his own personal father.

If you question the historicity or superhuman nature of this Jesus Christ, please do look at the first six videos which deal specifically with this intellectual undergirding of what we’re about to talk about now.

The first startling fact we have to face is that this Jesus said that he existed with the Creator before the universe was created. The Jews then said to him,”You are not yet fifty years old, and have you seen Abraham ?” His reply is “before Abraham was, I am”. He makes his pre-existence explicit when he says “Your father Abraham rejoiced that he was to see my day; he saw it and was glad”. In this same conversation he says, “it is my Father who glorifies me, of whom you say that he is your God. But you have not known him: I know him.” This natural, unaffected consciousness of his prior existence is expressed again in his prayer “now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began”. All of these statements were put in writing within 10 years of a manuscript dated about 110 A.D. while some people were still alive who had actually seen this man called Jesus.

Believing that this human being knew life before he ever came to the earth would seem utterly impossible if his ability to come back to life after crucifixion were not so widely and analytically documented. But, given the sane and prudent influence that his followers and eye-witnesses have exercised in our world, this person’s pre-existence with our Creator seems a more credible explanation for his wisdom than anything else. It is in keeping with his power over death and disease that his apostle Paul wrote in a letter to the people in Colossae “He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For by him all things were created: things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities; all things were created by him and for him. He is before all things, and in him all things hold together.”

And it is these facts that make his own words believable when he says: “Before long, the world will not see me any more, but you will see me. Because I live, you also will live. On that day you will realise that I am in my Father, and you are in me, and I am in you”. What then is reality? Reality is that you are actually part of the only son of our Creator! Far from being the chance accident of a blind evolutionary

process, you are a carefully and uniquely designed development of God’s only Son. Evolved? Probably, but by a process consciously and lovingly designed and cared for by a loving father’s concern for his only son.

Reality was stated simply by this man Jesus’ scholarly apostle when he wrote to the people at Ephesus about 60 A.D. “we are God’s workmanship created in Christ Jesus for good works that he has prepared beforehand that we should walk in them”. Why would our creator make us inside his only Son? Let’s talk again about this.