กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 76 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 76: น้ำตาของผู้สร้าง
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1kzSE__aJ3cxQh86vofXl85F3Lh4kwTKl&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=sGK3_wDAeQY"]


Day 76 The Tears of the Creator =============================== by Ernest O’Neill

So the creator made us temporal creatures in his only-begotten eternal son so that we could let his uncreated spirit develop us and the universe into the infinite expression of his being that he had already re-created in eternity outside time. At present we see the temporary broken planet that our independent spirits produce when we choose the nothingness that exists outside him. But his love is so real that he lets us destroy his only son’s temporal life so that his own tears will express his respect for our freedom to reject his “steadfast love that never ceases and his mercies that do not come to an end”. This is why he wills our ability with, as it were, his left-hand to do even things that oppose what he is faithfully doing with his right-hand. The one shows us repeatedly what he is not while the other expresses through us what he is.

Life without the creator is so impossible that his son always portrays it as unbearably and repulsively destructive of the expansive, infinitely fulfilling experience of his huge universe which we’ll develop by his power and life. However long it takes to bring us into his glorious life, his words through Peter in the Bible are very clear – “do not ignore this one fact that with the Lord one day is as a thousand years, and a thousand years as one day. The Lord is not slow about his promise as some count slowness, but is forbearing toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a loud noise, and the elements will be dissolved with fire, and the earth and the works upon it will be burned up. But we wait for new heavens and a new earth.”

Our Creator wants children like his own Son, Jesus Christ, so he made you and me as part of his Son with each of us expressing part of him that the rest of us could not. Then he put us on this planet so that we could choose to develop it as if He did not exist so that we would see plainly the results of human beings using the creation for themselves. Thus we are able to see how we are not like Him and are drawn to live in His image. This is the purpose of our lives in the future eons and the infinite universe in which we’ll exist. Indeed the Creator’s love is his desire for us to experience all that He himself is so that we may live in harmony with Him and his son forever.

His embrace of our old selves in his Son’s death and his re-creation of our new selves in his resurrection express clearly his desire for us to know him as he is and to be like Him. In infinite humility He made us in his Son in their image and then bore in us the nothingness that we chose in his place so that we could eventually fulfill our destiny! Such love and respect for you and me is expressed in Job 14:14-17: “If a man die, shall he live again? All the days of my service I would wait, till my release should come. Thou wouldest call, and I would answer thee; thou wouldest long for the work of thy hands, for then thou wouldest number my steps, thou wouldest not keep watch over my sin; my transgression would be sealed up in a bag, and thou wouldest cover over my iniquity.” Our Maker’s desire is for us to understand his innermost mind and heart, to see clearly what it is and what it is not, so that we will know the nothingness that exists apart from Him and embrace Him freely as our own beloved Father.